TURN YOUR SPARK INTO FLAMES.

ร่วมโครงการกับเราวันนี้และเปลี่ยนแปลงไอเดียของคุณให้กลายเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Learn More

Introducing The Basecamp

โครงการอบรมธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับวิทยากรมากประสบการณ์ที่ จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งตลาดและเงินทุน

รายละเอียดโครงการ

Why join Basecamp?

Practical Program

การอบรมเชิงปฎิบัติพร้อมเรียนรู้จากวิทยากรและผู้เชี่ยวหลากสาขาทั้งในและต่างประเทศ

IP Matching

ค้นหางานวิจัยที่สามารถเติมเต็มไอเดียของคุณและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการ

Overnight Bootcamp

กิจกรรมบูทแคมป์ต่างจังหวัดเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ

Funding Access

โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนเริ่มต้นจากนัก ลงทุนและสถาบันการเงิน ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

Build Prototype

สร้างสินค้าต้นแบบจากไอเดียของ คุณให้เป็นรูปธรรมโดยคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง

Start. Develop. Scale.

วิทยากรมากประสบการณ์ทุกท่านได้รับการคัดเลือกและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ

Apply Now!

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม รับจํานวน 50 ที่นั่งเท่านั้น

12

คลาสเพื่อการเรียนรู้
และปฏิบัติจริง

48

ชั่วโมง
กิจกรรมบูทแคมป์

3

วัน
เพื่อทดสอบตลาด

1

โอกาส
ในการเข้าถึงเงินทุน